top of page

André de Oude

Gooi & Vechtstreek

In de avond van het leven kun je je afvragen: wat is er nog? Als de teleurstelling overheerst, ervaren mensen dat als een mislukking. De realiteit is dat niemand onbeschadigd de vijftig of de tachtig haalt. De pijn van een breuk ervaren staat voor het gemis van iets moois. Maar er zijn ook dingen goed gegaan. Samen proberen we daar balans in te vinden. Onverdeelde aandacht voor verdriet en boosheid werkt als pleister op de ziel. Ik luister, stel af en toe een ‘domme’ vraag en we schieten ook weleens in de lach. Ieder mens wil zin ervaren, deel zijn van een groter geheel. Bij dat verlangen knoop ik aan.

André de Oude
bottom of page