Annet Smal

Noord-Holland Noord

Veel mensen die ik begeleid hebben een verstandelijke beperking. Zij hebben emoties als ieder van ons, maar uiten die vaak anders. Dan is het belangrijk behoedzaam te volgen in wat bij de belevingswereld past. Maar eigenlijk geldt dat voor ieder begeleidingsgesprek. Ik begin blanco en sluit aan bij iemands levensverhaal. Als het vonkje van vertrouwen overspringt, versta je elkaar op zielsniveau. Zich gehoord voelen ontlokt mensen vaak letterlijk een zucht van verlichting. Daarvoor maakt het niet uit welke taal je gebruikt, wat je is overkomen of uit welk (religieus) nest je komt. In die verbinding kun je samen oprecht verdriet en vreugde delen.

Annet Smal