Caroliene van Waveren

Gooi & Vechtstreek

Bij Questio - Centrum voor Levensvragen geef ik cursussen aan zorgprofessionals die naar een geestelijk verzorger kunnen verwijzen, zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen. Daarnaast werk ik in een ziekenhuis, waar ik patiënten en hun naasten begeleid. Zij voelen zich veelal overweldigd na een heftige diagnose. Ziek zijn overkomt anderen – dat is een bekend beschermingsmechanisme – tot het jezelf treft. Mijn rol is mensen helpen de chaos in hun hoofd te ordenen. Ik hoor van cliënten dat ik lichtheid breng. Naast alle zwaarte is er ook ruimte voor vreugde om een kleine vooruitgang, voor het ervaren van de kracht die je eerder door moeilijke tijden heen hielp. In ieders persoon en levensgeschiedenis zijn zaadjes te vinden die eraan kunnen bijdragen dat je je weg weer vindt.

Caroliene van Waveren