top of page

Fred Omvlee

Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Je hoofd kan zo vol zijn van wat je overkomt dat je nergens houvast meer vindt. Vaak lucht het al op om het verhaal te vertellen, dan ontwarren de kluwen zich. Een ingrijpende gebeurtenis gooit alles wat vertrouwd was overhoop. Bij hoe je daarmee omgaat speelt je levensloop een belangrijke rol; uit welk gezin je komt, hoe het gaat in je relatie en op je werk. Vaak komen er ook dieperliggende vragen naar voren, over doelen in het leven. Als je op zo’n kruispunt staat, loop ik met je mee naar de overkant door te luisteren en verhelderende vragen te stellen. Zodat je daarna weer zelf verder kan.

Fred Omvlee
bottom of page