top of page

Hennie Kooistra

Noord-Holland Zuid

In mijn werk ontmoet ik ouderen in hun laatste levensfase en mensen wiens bestaan ingrijpend is veranderd door een ernstige aandoening en/of gebeurtenis. Voor hen ben ik een vertrouwenspersoon, een gesprekspartner die ingaat op wat hen op zielsniveau bezighoudt. Al pratende komen vaak dingen naar boven die nog geen plek hebben gekregen. Maar niet alles is in woorden te vatten. Rituelen, in traditionele of juist eigentijdse vorm, kunnen helpen gevoelens te doorleven, waardoor iemand weer verder kan of in staat is het leven los te laten.

Hennie Kooistra
bottom of page