Johannes Belt

Noord-Holland Zuid

Mensen voelen zich vaak afhankelijk en bevangen door zorgen, verdriet en eenzaamheid. Zolang die waarneming je in beslag neemt, is er geen ruimte voor een breder perspectief. Het doel van de gesprekken is dat iemand meer vrijheid en onafhankelijkheid kan ervaren – als het openbreken van een cocon. Door te praten, en ook via visualisaties en ademhalingsoefeningen, probeer ik mensen op een andere manier te laten kijken naar het hier en nu, ook al blijft de situatie veelal hetzelfde. Je blik veranderen vergt een grote inspanning, toch lukt het meestal bij die innerlijke kracht te komen, waardoor iemand nieuwe moed of levenszin krijgt.

Johannes Belt