top of page

Klaas de Vries

Amsterdam-Diemen

In gesprekken vul ik niet in waar we het over hebben. Alles kan ter sprake komen, van reïncarnatie tot Ajax. Soms willen mensen vooral hun leven de revue laten passeren en in gedachten teruggaan naar toen ze daar middenin stonden. Gaandeweg komen hoogtepunten voorbij, en vaak ook teleurstellingen of dingen waar ze spijt van hebben. Andere gesprekken gaan dieper, bijvoorbeeld over: wat is er na de dood? Bij verstoorde relaties kan het verlangen om schoon schip te maken groot zijn. Hoewel ik voorganger ben in een protestantse kerk, spreek ik met mensen van alle spirituele richtingen. Het maakt niet uit welke levensvisie je hebt. Het gaat erom dat wat je bezighoudt boven water komt en je je gesteund voelt.

Klaas de Vries
bottom of page