top of page

Marjo van Bergen

Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Zuid

Dingen die bij het leven horen kunnen je hard raken, zoals ziekte of verlies. Je kunt ook iets traumatisch meemaken doordat een persoon of instituut geen verantwoordelijkheid neemt, of kwade bedoelingen heeft. Als je vastloopt door wat op je pad kwam, kun je pas verder als je onder ogen kunt zien wat er met je is gebeurd. Ik bied je daarvoor veilige grond, zodat je niet alleen bent en rustig kunt nadenken over: hoe verder? Ik zeg waar het op staat, maar wel met humor en mildheid. Samen creëren we de condities waarin je stappen kunt zetten en als het ware een nieuwe reis begint.

Marjo van Bergen
bottom of page