top of page

Mary Bregman

Noord-Holland Zuid, Gooi & Vechtstreek

Als geestelijk verzorger ben je nabij in het moment. Het is uiteindelijk aan mensen zelf om in het reine te komen met wat ze hebben meegemaakt. Ik kan ze helpen hun ervaringen in perspectief te plaatsen; dat is een ontdekkingstocht naar wat werkelijk van betekenis is en een krachtbron herbergt. Door dit samen te doen ‘herschrijven’ ze waar ze tegenaan lopen. Ik woonde een tijdje in Indonesië en ben gespecialiseerd in trauma’s die de Tweede Wereldoorlog teweegbracht bij mensen van Molukse afkomst en uit voormalig Nederlands-Indië. Daarnaast spreek ik vaak mensen met psychiatrische kwetsbaarheden. Wat je achtergrond ook is, erkenning van je verhaal biedt opluchting, al blijft verlies deel van het leven.

Mary Bregman
bottom of page