Nel Doesburg

Noord-Holland Zuid

Bij mensen met dementie en psychiatrische problemen kom ik veel onverwerkt verleden tegen dat in het heden aandacht vraagt. Zij kunnen bij anderen hun verhaal niet kwijt of niet meer vertellen wat er in ze omgaat. Dat uit zich bijvoorbeeld in onrust of boosheid. Ik luister met geduld, ook als iemand (flarden van) een verhaal steeds opnieuw vertelt, en probeer, soms samen met mantelzorgers, te zoeken naar wat troost geeft. Als geestelijk verzorger ben ik me ervan bewust dat luisteren meer is dan horen wat iemand zegt: het gaat om met aandacht verstaan wat belangrijk is voor de ander.

Nel Doesburg