top of page

Peter de Wit

Noord-Holland Noord

Ieder mens heeft mogelijkheden in zich en beperkingen. Moeten omgaan met ziekte, eenzaamheid of het naderend levenseinde kan paniek teweegbrengen, waardoor je de moed verliest. In de gesprekken komen angst(en) en zorgen aan bod, maar we kijken ook naar wat je voor anderen hebt betekend. Ik zoek naar haakjes in persoonlijke verhalen, bijvoorbeeld over werk en het gezin van vroeger, om bij de diepere laag te komen van wat er nu speelt. Samen wandelen in de natuur kan helpen om gedachten de vrije loop te laten. Mijn belangrijkste doel is rust brengen. Het lijden kan ik niet wegnemen, meestal lukt het wel om het draaglijker te maken.

Peter de Wit
bottom of page