top of page
Zoeken

Communiqué Landelijke Vereniging Centra voor Levensvragen

Met dit Communiqué informeren we u graag over de oprichting van de Vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen. Het betreft een landelijke vereniging met als doel de belangen te behartigen van regionale Centra voor Levensvragen. De Centra voor Levensvragen richten zich op geestelijke verzorging bij mensen thuis. Het is de bedoeling om ondersteuning bij zingeving en levensvragen bereikbaar en beschikbaar te maken voor mensen in de thuissituatie. Een subsidieregeling heeft het mogelijk gemaakt om een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Levensvragen op te bouwen.


Benoeming bestuursleden

In december 2022 is de Vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen (SCL) opgericht. In de laatste ledenvergadering van de Vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen is het bestuur gevormd. Daarvoor zijn drie bestuursleden benoemd: de heer Geert van der Velde, mevrouw Ghislaine Mulder en mevrouw Bo van Aalst. Alle drie zijn zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van geestelijke verzorging thuis en werken zij in de dagelijkse praktijk voor Centra voor Levensvragen. In verbinding van (beroeps)praktijk, onderwijs en onderzoek zal de Vereniging zich inzetten om de aandacht voor zingeving, spiritualiteit, ethiek en levensvragen tot integraal onderdeel van welzijn en zorg te laten zijn.


Geestelijke verzorging thuis

Geestelijke verzorging heeft een lange traditie en gaat vooral over zin en betekenis van het menselijk bestaan. Levensvragen (zin en betekenis) spelen niet alleen bij het levenseinde, ziekte of ouderdom maar hebben alles te maken met hoe iemand zichzelf ervaart en het leven dat hij of zij leidt.


Wat doen we?

De geestelijk verzorgers van Centra voor Levensvragen komen bij mensen thuis voor persoonlijke gesprekken en begeleiden ook groepsgesprekken. Ze verzorgen scholing en training voor vrijwilligers en professionals en nemen deel aan overleggen in de eerste lijn. Ook nemen zij deel aan landelijke ontwikkelingen.


Wie ondersteunen we?

De Centra voor Levensvragen zijn er voor mensen van vijftig jaar en ouder, mensen in de palliatieve fase van hun leven en hun naasten. We werken nauw samen met vrijwilligers en professionals die betrokken zijn in zorg- en welzijnsdomein. Meer informatie? We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen treft u onderstaand onze contactgegevens aan. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook via onze nieuwe website www.vscl.nl informeren we u graag. De website is binnenkort beschikbaar.


Contactpersoon: Bo van Aalst - E-mail: post@vscl.nl - Telefoon: 06-2824739


142 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page