top of page

Annet Bröker

Organisatie Coördinator matching

Afscheid nemen is onlosmakelijk verbonden met het leven. De dood is de meest definitieve vorm, maar ook door bijvoorbeeld het verlies van werk of hun gezondheid kunnen mensen zich zo ontredderd voelen dat ze moeite hebben zelf hun weg weer te vinden. Als coördinator zoek ik voor iedere cliënt naar een match met een geestelijk verzorger. In de korte tijd dat ik mensen spreek, probeer ik hun hulpvraag in te schatten en kijk ik wie uit het team daar het beste bij past. Een goede klik met een geestelijk verzorger is belangrijk, zodat iemand zich vertrouwd voelt om zijn of haar verhaal te vertellen.

Annet Bröker
bottom of page