top of page

Fatma Katirci

Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Zuid, Gooi & Vechtstreek, Amsterdam-Diemen

Ziek zijn maakt kwetsbaar. Iedereen brengt daarbij ook eigen bagage aan verdriet en angst mee. Op kwetsbare momenten val je terug in je comfortzone en daarin spelen culturele en religieuze waarden een belangrijke rol. Voor mensen met een niet-westerse achtergrond is het directe taalgebruik in Nederland vaak te krachtig. Waar je ook vandaan komt, ieder mens geeft zijn of haar eigen betekenis aan zingeving. ‘Wanneer heeft leven zin?’ houdt voor de een kwalitatief leven in, terwijl er voor de ander zin is zolang men ademt. Ik wil graag gast zijn in iemands zoektocht hierin.

Fatma Katirci
bottom of page