top of page

Foad Acherrat

Amsterdam-Diemen, Zaanstreek Waterland, Noord-Holland Zuid

Bij verlies en rondom sterven vallen mensen terug op spiritualiteit. Ik ben opgegroeid in Marokko, maar woon al dertig jaar hier. Daardoor weet ik hoe verschillend oudere en jongere generaties moslims kijken naar ethische en religieuze vragen. Wat als je gelooft, terwijl je leefstijl afwijkt van de islamitische norm? Hoe ga je om met schuldgevoel naar je ouders, met dilemma’s rond medisch handelen? Ik luister om te begrijpen waar iemand mee zit en het helpt mensen dat ze hun verhaal in hun eigen taal kunnen vertellen. Moslims relateren veel aan geloof, toch hebben voorschriften vaak een culturele oorsprong. Als ik denk dat informatie hierover nodig is, geef ik die – zonder advies, zodat mensen zelf kunnen kiezen.

Foad Acherrat
bottom of page