top of page

Godian Ejiogu

Amsterdam-Diemen, Noord-Holland Zuid, Zaanstreek Waterland

Bij mensen met een sub-Sahara Afrikaanse achtergrond is praten over mentale problemen nog veelal taboe. Angst voor de geest die de mening van de gemeenschap bepaalt speelt daarin een belangrijke rol. Terwijl de problemen levensgroot kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan armoede, uitsluiting, complexe echtscheidingen, verlies of een ernstige ziekte. Bij mensen van Nederlandse afkomst zit de drempel om te praten vaak in onverwerkt verleden en schaamte. Ik zie de mens, niet iemands achtergrond, kleur of gender. Door uitnodigend en laagdrempelig te luisteren help ik de vraag die van binnen leeft te verhelderen. Dat is een grote uitdaging, zeker bij mensen die moeilijk om hulp vragen, en tegelijk wat geestelijke verzorging boeiend maakt. Een ontmoeting op zielsniveau is zo mooi.

Godian Ejiogu
bottom of page