top of page

Ina Beemster

Ouderen en mensen met een beperking vormen de rode draad in mijn werk. Iemand met dementie kan zich zorgen maken over een situatie van vroeger. Hij of zij is dan terug in de tijd, maar ervaart de emotie nú. Bij mensen met een beperking liggen emoties ook vaak aan de oppervlakte, dat is heel puur. Sommige cliënten kunnen niet praten. Meestal lukt het dan om non-verbaal contact te maken, bijvoorbeeld via muziek. Ik stem het samenzijn af op hoe iemand communiceert. Ouderen vinden een aanraking vaak prettig, voor mensen met een beperking is dat gauw te veel. Als geestelijk verzorger ben ik er voor de cliënt en diens mantelzorgers. Ook zij kunnen steun gebruiken als hun naaste het moeilijk heeft.

Ina Beemster
bottom of page