top of page

Jamal Mekdadi

Amsterdam-Diemen, Noord-Holland Zuid, Gooi & Vechtstreek, Midden-Holland

Geloof in het bovennatuurlijke is in veel culturen een leidraad. In islamitische culturen heerst bovendien schaamte rond geestelijke problemen. Psychische kwetsbaarheid wordt meestal gezien als straf of beproeving. Ook is de grens tussen wat onder religie of geloof valt soms onduidelijk. Ik probeer een gids te zijn door zonder oordeel te luisteren. In Nederland staan artsen bijvoorbeeld niet altijd open voor de betekenis van magie en boze geesten in iemands leven. Door mensen houvast te bieden vanuit wat voor hén is belangrijk is, voelen ze zich gehoord. Omdat ik Arabisch en Berbers spreek, kunnen ze veelal in hun eigen taal bij mij terecht. Vaak ondersteun ik ook de familie en verzorgers. Dat helpt het begrip voor elkaars belevingswereld te vergroten.

Jamal Mekdadi
bottom of page