top of page

Simone Koops-Ouwerkerk

Organisatie Penningmeester

Na jaren in de ziekenhuiswereld kwam ik als directeur van een Oncologienetwerk meer in aanraking met thema’s rond het levenseinde. Veel mensen willen de laatste periode thuis doorbrengen en daar overlijden. Vaak hebben ze vragen die dwars kunnen zitten bij de afronding van hun leven. Zorg thuis of in een hospice is meestal goed geregeld, maar er is ook aandacht nodig voor geestelijke en spirituele begeleiding, zodat iemand met vertrouwen het leven kan loslaten. Geestelijk verzorgers kunnen daarin veel betekenen. Ik ga graag de discussie aan met de overheid en zorgverzekeraars om te bereiken dat er voor iedereen die dat wil in de palliatieve fase geestelijke ondersteuning is. Want vroeg of laat komen we daar allemaal.

Simone Koops-Ouwerkerk
bottom of page